ΕΣΠΕΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Ηλιοδώρου 12, Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Τηλέφωνο επικοινωνίας +30 6972 299 599
E-mail: nfloros54@gmail.com

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ